MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku